REKRUTACJA 

  Informacje dotyczące rekrutacji na nowy

2022/2023 


  W załączniku znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych na rok 2022/2023

https://www.bialystok.pl/resource/381/60657/Zasady+rekrutacji+do+przedszkoli+samorz%25C4%2585dowych+i+oddzia%25C5%2582%25C3%25B3w+przedszkolnych+w+szko%25C5%2582ach+podstawowych.pdf

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO „RADOSNEGO” PRZEDSZKOLA.

Przed Państwem internetowy spacer po naszym przedszkolu! 
Zapewniamy moc wrażeń i wspaniałe atrakcje! smiley

Informujemy, że poniższy film powstał w 2017 roku z okazji Jubileuszu 45-lecia Przedszkola Nr 30 we współpracy z filią naszego przedszkola – obecnie Przedszkolem Samorządowym Nr 85, mieszczącym się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Białymstoku. Nasze placówki współpracują ze sobą.

 

Dyrektor Małgorzata K. Maksim

Rada Pedagogiczna  Do pobrania: