"Święty Jan Paweł II - przyjaciel dzieci" - konkurs przedłużony do 10 maja! 

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci!
Serdecznie zapraszamy do udziału w koncercie internetowym zorganizowanym z okazji 101. rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II. Wspólnie uczcijmy święto Patrona naszej placówki.

 

„Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”

 Organizator: Przedszkole Samorządowe Nr 30

im. Świętego Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku

 

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców poprzez aktywność twórczą;
 • przybliżenie osoby Świętego Jana Pawła II – przyjaciela małych
  i dużych;
 • rozwijanie umiejętności artystycznych: recytatorskich, wokalnych, tanecznych, muzycznych, plastycznych;
 • zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego aktywnego spędzania czasu, umacnianie więzi rodzinnych. 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Koncert adresowany jest do dzieci i rodziców wszystkich grup.
 2. Koncert jest podsumowaniem pięciu form artystycznych: recytatorskich, wokalnych, tanecznych, muzycznych, plastycznych.
 3. Dziecko wraz z rodziną może wziąć udział w kilku formach artystycznych.
 4. Aby wziąć udział w koncercie internetowym należy wysłać nagranie video z udziałem dziecka i/lub rodziny w formie: piosenki, tańca, utworu instrumentalnego, wiersza lub zdjęcia pracy plastycznej.
 5. Treść utworów powinna nawiązywać do wartości głoszonych przez Świętego Jana Pawła II: miłość, dobro, przyjaźń, rodzina, patriotyzm, szacunek do każdego człowieka i przyrody.
 6. Każde nagranie powinno być nie dłuższe niż 2 minuty, zawierać imię
  i nazwisko wykonawcy oraz tytuł.
 7. Nagranie należy wysyłać na adres mailowy: ps30konkursy@gmail.com  do wtorku 10 maja 2021 r. włącznie.
 8. Wszystkie prezentacje konkursowe i prace plastyczne zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej przedszkola
  w dniu  18 maja 2021 r., zaś najlepsze zostaną opublikowane w formie koncertu internetowego z okazji 101. rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II.
 9. Wysyłając prezentacje konkursowe wyrażają Państwo zgodę na upublicznianie pracy i wizerunku wykonawcy w Internecie w ramach promocji naszego przedszkola.

 

 Organizatorzy:

Małgorzata Maksim – Dyrektor
Nauczyciele:
Izabela Kamola
Iwona Kozłowska
Irena Dąbrowska
Emilia Szczubełek
Małgorzata WalukZałączniki:Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1