Historia

Przedszkole Samorządowe Nr 30 istnieje od 1972 roku. Dnia 8 października 2005 roku obraliśmy za patrona wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in. duchowieństwo, przedstawiciele władz miasta – prezydent Białegostoku, przedstawiciele władz oświatowych. Biorąc za wzór naszego wielkiego patrona – przedszkole propaguje wartości, które głosił: miłość, dobroć, tolerancję, poszanowanie każdego człowieka.

Najlepiej odzwierciedla to wiersz napisany przez jedną z naszych nauczycielek – Irenę Dąbrowską:

 

„Jan Paweł II – nasz patron” 

On mówił nam:

„by pięknie żyć

potrzeba innym

siebie dać”.

On mówił tak:

„radosnym być,

szczęśliwym być,

to cieszyć się

z każdego dnia”.

Jak mądrze żyć

I dobrym być,

Pokazał nam

I uczył nas.

A teraz my

Spróbujmy też

Zmieniać nasz świat

Na lepszy świat.

 

Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Piasta, z dala od zgiełku miejskich ulic. Otacza go duży, pełen zieleni plac zabaw, który jest oazą spokoju i ulubionym miejscem dzieci. Cały teren jest ogrodzony. Szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa dzieci.